Wat doet Wittenburgh voor u?

We wisselen in eerste instantie van gedachten over informatiebeveiliging en stellen samen vast of er aanleiding is voor een nulmeting. Met een nulmeting stellen we samen het beveiligingsniveau van de informatiebeveiliging vast. Dat doen we door middel van een Quick Scan (Hiervoor zijn verschillende softwarehulpmiddelen op de markt). Uit de rapportage stellen we vast wat de grootste risico's van het moment zijn en doen een advies voor de zogenaamde quick wins, snel resultaat door het weghalen van de grootste bedreigingen. Daarna stellen we een plan op om beredeneerd zaken wel of niet aan te pakken. Bewust risico managen.

We werken met een zogenoemde Roadmap. Klik hier om te zien hoe wij vinden dat je informatiebeveiling in een organisatie kunt implementeren.

We passen dit in de beheeromgeving in en werken conform COBIT, ITIL of uw eigen standaard. Dit is een kwestie van gewoon je verstand gebruiken. We kunnen u helpen met het toepassen van fysieke beveiliging. We kunnen uw IT omgeving onderzoeken op zwakke plekken d.m.v. penetratietesten en daar maatregelen tegen treffen.

We rapporteren u onze bevindingen en lopen de rapportage samen met u na. We adviseren u over producten die nodig zijn om uw risico's te beheersen en bieden waar nodig assistentie bij de installatie.

Wat doen we nog meer?
Als er geen of onvolledig informatiebeveiligingsplan mocht zijn, helpen wij u deze op of bij te stellen.
We kunnen naast een Quick Scan ook een uitgebreide audit van uw ICT-beveiliging doen.

Anders nog iets?
We helpen u bij het opzetten van een bewustwordingscampagne.
We helpen u bij het onderzoek naar en implementatie van een Identificatie, Authorisatie en Toegangscontrole systeem. Dat is een systeem waarmee je (veilig) toegang tot het netwerk en de achterliggende infrastructuur krijgt. Vervolgens krijg je te zien tot welke applicaties je allemaal toegang hebt. Uiteindelijk bereiken we "Single Sign On", éénmalig inloggen voor al je applicaties met hetzelfde inlognaam en hetzelfde wachtwoord.

Wittenburgh adviseert en ondersteunt uw organisatie tijdens het opzetten van een veilige ICT-architectuur en -infrastructuur. Zelfs benadering via het Internet is mogelijk door toepassing van PKI (smartcards of pasjes) en/of Biometrie.

Wij kunnen u een eind op weg helpen om uw informatie veilig te krijgen. We geven u ook garantie: 100% beveiliging en veiligheid bestaat niet. Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, u gaat er aan failliet en het is vooral onwerkbaar. Beheersen van risico's, dat is belangrijk!

Nieuws

Politie: schaamte bij slachtoffers van WhatsApp-fraude
27-01-2020 16:17

Slachtoffers van WhatsApp-fraude schamen zich en doen daarom geen aangifte, zo laat de politie vandaag weten. Opnieuw ...

Bron: Security.NL maakt Nederland veilig